LITNEKS.lv


PM/EA klaviatūra        PM klaviatūras kontrolē vienu vai vairāk servodzinēju.
Tās ir montējamas pie sienas, ar vienu vai dīvām pogām atkarībā no izvēlētā modeļa.
Korpuss no triecienizturīga plastika, ar 10A dubultu pogu slēdzi, 6 skavām un ar Ø5x20 drošnātāja bloku.

      EA ir rokas vadības trauksmes poga, kura dod trauksmes signālu izsitot aizsargstiklu un aktivizē logu atvēršanu.
Poga sastāv no 2 kontaktiem: viens no tiem – N.A. (parasti atvērts), otrs – N.C. (parasti aizvērts). Sarkanā korpusa krāsa atbilst standarta drošības noteikumiem un IP55.

  Drukāt!  Aizvērt!